Navigace

Obsah

jarobZákladní informace:

Statut: Město

ZUJ: 593117

Obec s pověřeným obecním úřadem: Ano

Okres: Vyškov

Kraj: Jihomoravský

Oblast: Jihovýchod

IČ: 00291846

Orientační počet obyvatel: 2949

Výměra: 2146 ha

 

Adresa:

Město Ivanovice na Hané

Palackého nám. 796/11

68323 Ivanovice na Hané

Telefon: 517 363 251

Fax: 517 363 252

E-mail: mesto()ivanovicenahane.cz

ID datové schránky: hqrbdwa

Internet: http://www.ivanovicenahane.cz

 

Fakturační adresa:

Město Ivanovice na Hané

Palackého nám. 796/11

68323 Ivanovice na Hané

KOTLÍKOVÉ DOTACE

 

Více informací získáte na stránkách Jihomoravského kraje - www.Kr-jihomoravsky.cz   nebo na přiloženém    letáku

 

Novinky

16. 11. 2017

České dráhy-Výluky na trati 300 Brno-Vyškov-Přerov dne 22. a 23.11.2017

AKTUALITYZobrazit více

13. 11. 2017 - 29. 1. 2018

VOLBA prezidenta-Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

2. 12. 2017

MIKULÁŠSKÝ TRH

KALENDÁŘ AKCÍZobrazit více

2. 12. 2017

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

KALENDÁŘ AKCÍZobrazit více

10. 11. - 15. 12. 2017

Exekutorský úřad Prostějov-Dražební vyhláška nemovitost-spoluvlastnický podíl k.ú.Chvalkovice n.H.,parc.č. 3813 a 4114,Lakomý čj.018 EX00532/14-101

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

8. - 27. 11. 2017

KrÚ JMK Brno,odb.život.prostředí-Návrh opatření obecné povahy-povolení výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského, čj, JMK 158698/2017

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

8. - 27. 11. 2017

Ministerstvo zemědělství ČR-Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy nařízení zpracování těžeb nahodilých čj. 66595/2017-MZE-162-12

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více

7. 11. 2017

Jihomoravský kraj Brno-Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, čj. JMK 132694/2017

AKTUALITYZobrazit více

5. - 26. 11. 2017

KINO

KALENDÁŘ AKCÍZobrazit více

1. 11. 2017 - 2. 2. 2018

Stát.pozemk.úřad-Vyložení nabídky pozemků k propachtování/pronájmu k.ú. Ivanovice n.H.,parc.č.349/1/0,čj. SPU 507427/2017/123/Svo

ÚŘEDNÍ DESKAZobrazit více