#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané je vrcholným orgánem města. Je tvořeno 15 členy zvolenými dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Z členů Zastupitelstva města jsou voleni starosta, místostarosta a radní. Jednání Zastupitelstva města zpravidla svolává starosta města obvykle 1x za 3 měsíce a jsou veřejná. Termíny zasedání Zastupitelstva města jsou minimálně 7 dní předem zveřejněny na úřední desce a na místech ve městě obvyklých k zveřejňování. Pravomoci Zastupitelstva města jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Jednací řád Zastupitelstva města

Složení Zastupitelstva města:

Ing. Vlastislav Drobílek

starosta  města; předseda Komise pro občanské záležitosti         

MVDr. Josef Lysák místostarosta
Mgr. Ing. Ivana Lasovská radní
Ing. Jiří Šimek radní 
Pavel Vaculík radní
Ing. Vladimír Haumer předseda finančního výboru
Pavel Miklošek předseda kontrolního výboru
Petr Burian  
Bohumil Čumpl  
Ing. Jozef Konkol  
Miroslav Měrka  
Jiří Procházka  
Milan Říha  

Ing. Petr Vinklárek

 
Mgr. Ilona Vodičková