#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Ing. Vlastislav Drobílek starosta města vlastislav.drobilek()ivanovicenahane.cz 517 363 203
MVDr. Josef Lysák místostarosta josef.lysak()ivanovicenahane.cz 517 363 235
Ing. Jan Kovář tajemník MěÚ jan.kovar()ivanovicenahane.cz 517 325 663
Spojovatelka
 

 
517 363 251
Šárka Němcová sekretariát starosty, podatelna,
CZECH POINT
sarka.nemcova()ivanovicenahane.cz 517 325 661
 
Gabriela Hladká Odbor hospodářsko správní - kultura a mikroregion "Ivanovická brána" gabriela.hladka()ivanovicenahane.cz 517 325 661
Hana Dostálová Odbor hospodářsko správní hana.dostalova()ivanovicenahane.cz 517 325 664
Libor Kolkop Odbor hospodářsko správní libor.kolkop()ivanovicenahane.cz 517 325 664
Marie Konečná Odbor hospodářsko správní - matrika, evidence obyvatel marie.konecna()ivanovicenahane.cz 517 325 669
Helena Albrechtová Odbor finanční a sociální - účtárna
a pokladna
helena.albrechtova()ivanovicenahane.cz 517 325 665
Miloslava Gottwaldová Odbor finanční a sociální - účtárna
a pokladna
miloslava.gottwaldova()ivanovicenahane.cz 517 325 668
Radka Vránová Odbor finanční a sociální - účtárna
a pokladna
radka.vranova()ivanovicenahane.cz 517 325 667
Alena Kyprová Odbor finanční a sociální - účtárna
a pokladna
alena.kyprova()ivanovicenahane.cz 517 325 666
Ing. Bc. Jarmila Míková Přestupky, zástup soc. pracovnice jarmila.mikova()ivanovicenahane.cz 517 325 671
Bc. Helena Matoušková Sociální pracovnice helena.matouskova()ivanovicenahane.cz

517 325 671

Bc. Pavel Novotný Stavební úřad pavel.novotny()ivanovicenahane.cz 517 325 670
Petr Lejsal, Dis. Stavební úřad petr.lejsal()ivanovicenahane.cz 517 325 670
Ivana Bednářová Městská knihovna ivana.bednarova()ivanovicenahane.cz 517 363 397
Roman Bláha Správce budovy
MěÚ

 
517 325 675
       
Uklízečky Technické služby a jiná oddělení   517 325 674