#
#
#
#
#

Obsah

Oddělení přestupků:

(Ing. Bc. Jarmila Miková)

- projednávání přestupků dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

  v platném znění

- vedení řízení, vydávání rozhodnutí, blokové řízení

-zajišťování administrativy

-zpracování ročního statistického výkazu zpracovatelů přestupkové agendy

-zpracovává žádosti o podání zprávy o pověsti, vedení evidence této korespondence