Město Ivanovice na Hané
Ivanovice
na Hané

Aktuality

Zobrazeno 121-150 ze 212

Harmonogram vývozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu duben 2019

Datum: 1. 4. 2019

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU duben 2019

DUBEN :

pondělí 8.04.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 10.04.2019 – komunální odpad

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ SE ODPAD NEVYVÁŽÍ !!!

úterý 23. 04.2019 – komunální odpad
bioodpad

čtvrtek 25. 04.2019 – komunální odpad





každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty

každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v dubnu
1x za 14 dnů.



České dráhy-Výlukový jízdní řád na tratí 300 Brno-Nezamyslice-Přerov platný 11.-14.03.a 18.-21.03.2019 od 8.30 do 13.30 hod.

Datum: 7. 3. 2019

České dráhy-Výlukový jízdní řád na tratí 300 Brno-Nezamyslice-Přerov platný 11.-14.03.a 18.-21.03.2019 od 8.30 do 13.30 hod.

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNĚHO ODPADU konec února a březen 2019

Datum: 20. 2. 2019

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU konec února a březen 2019

ÚNOR:
pondělí 25. 02.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 27.02.2019 – komunální odpad

každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty
každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v únoru
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí).

BŘEZEN:

pondělí 11.03.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 13.03.2019 – komunální odpad

pondělí 25.03.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 27.03.2019 – komunální odpad

každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty
každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v březnu
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí).

MÍSTNÍ POPLATKY ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2019 a místní poplatek ze psů

Datum: 19. 2. 2019

MÍSTNÍ POPLATKY ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 činí 600 Kč/osoba/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden. Poplatek platí fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, cizinec pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců a osoba které byla udělena dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Platba poplatku se vztahuje i na majitele, kteří na území města vlastní nemovitost – byt nebo rodinný dům sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, sazba činí 600 Kč/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. 2019. Možno uhradit v hotovosti,platební kartou přes terminál v pokladně města nebo převodem na účet města.

Svoz popelnicových nádob na nové známky začne platit od 1. 5. 2019.
výtah z Obecně závazná vyhlášky č. 1/2018

Proč došlo k navýšení místního poplatku o 100,- Kč oproti roku 2018?
V souvislosti s navýšením cen poskytovaných služeb společnosti Respono a.s. od 1.1.2019 a to ve výši
• cena za svoz komunálního odpadu (včetně svozu tříděného odpadu) o 9%
• cena za likvidaci odpadů odevzdaných na sběrných dvorech o 9%
• cena za svoz biologicky rozložitelného odpadu o 16%.

Od roku 2009 nebyl zvýšen poplatek za nakládání s odpady, k zvýšení o 100,- Kč bylo nutno přistoupit kvůli zvyšujícím se cenám služby.




Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2019.
Sazba poplatku činí:
a) za každého psa téhož držitele v rodinném domě 150 Kč
b) za psa chovaného téhož držitele v bytovém domě 300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

STRÁNKY MĚSTA V ÚPRAVĚ

Datum: 11. 2. 2019

Přibude rezervační systém sportovišť na území města a také sekce pro členy zastupitelstva, kde budou umísťovány pracovní materiály pro jejich potřebu.
Některé části stránek města jsou nyní dočasně nepřístupné.

JÍZDNÍ ŘÁDY - informace pro občany

Datum: 7. 2. 2019

Oznamujeme občanům, že byl pracovníky města zpracován jízdní řád odjezdů autobusů a vlaků z Ivanovic na Hané.

Město Ivanovice na Hané-Vítání dětí do života dne v sobotu 9. února 2019 - možnost přihlášení

Datum: 16. 1. 2019

Oznamujeme rodičů nově narozených dětí, že v sobotu 9. února 2019 se uskuteční vítání dětí do života. Rodiče, kteří mají o toto vítání zájem a dosud tak neučinili, se mohou přihlásit do 30. ledna 2019 na MěÚ Ivanovice na Hané, dv. č. 3 matrika, kde jim bude vydána přihláška a bližší informace k obřadu.
Přihlášku a informace k obřadu je možné stáhnout též na www.ivanovicenahane.cz – město- samospráva-rada města- komise rady města
Přihlášku podepsanou oběma rodiči doručte v originále na MěÚ osobně, příp. poštou, nezasílejte ji elektronicky.

Tříkrálová sbírka v Ivanovicích na Hané a Chvalkovicích na Hané

Datum: 14. 1. 2019

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V IVANOVICÍCH NA HANÉ
V LEDNU 2019

V lednu letošního roku koledníci od dárců obdrželi:
v Ivanovicích na Hané 55 817,- Kč
ve Chvalkovicích na Hané 17 745,- Kč,
celkem 73 190,- Kč.

Díky patří všem dárcům v našem městě, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.

PF 2019 1

PF 2019

Datum: 18. 12. 2018

PF 2019

Komise pro občanské záležitosti - upozornění pro starší občany - výročí

Datum: 13. 12. 2018

Komise pro občanské záležitosti - upozornění pro starší občany

NÁLEZ KLÍČŮ v Ivanovicích na Hané dne 10.11.2018

Datum: 12. 11. 2018

NÁLEZ KLÍČŮ v Ivanovicích na Hané dne 10.11.2018. Klíče s klíčenkou byly nalezeny na ulici Malinovského. Vlastník se může přihlásit na MěÚ, dveře č. 1.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZM IVANOVICE NA HANÉ ve čtvrtek 01.11.2018-zvolení zástupci do vedení

Datum: 2. 11. 2018

Na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané byli zvoleni do vedení města:
starosta města: Ing. Vlastislav Drobílek
místostarosta města: MVDr. Josef Lysák
další členové Rady města:
Mgr. Ing. Ivana Lasovská,Ing. Roman Zápařka, Petr Burian.
Předseda finančního výboru: Ing. Petr Vinklárek.
Předseda kontrolního výboru: Ing Jozef Konkol.

NÁLEZ KLÍČŮ Ivanovice na Hané

Datum: 22. 10. 2018

V pátek 19.10.2018 byly nalezeny klíče v Ivanovicích na Hané u budovy Biovety - mlýn na ul. Tyršova.

NÁLEZ klíče od domu a klíče od automobilu

Datum: 10. 10. 2018

Dne 9.10.2018 byly na ulici 9. května nalezeny klíče od domu a automobilu. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích n.H. dveře č. 1.

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

Datum: 25. 9. 2018

Komise pro občanské záležitosti města Ivanovice na Hané oznamuje, že v sobotu 20. října 2018 se uskuteční vítání dětí do života. Rodiče dětí, kteří mají o toto vítání zájem a dosud tak neučinili, se mohou hlásit do středy 10. října 2018 na MěÚ Ivanovice na Hané, dv.č.3 - matrika, kde obdrží přihlašovací formulář a budou jim poskytnuty bližší informace.

NÁLEZ KLÍČŮ v Ivanovicích na Hané

Datum: 25. 9. 2018

Minulý týden byly nalezeny v Ivanovicích na Hané klíče s přívěskem zvířátka. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích n.H.,dveře č. 1.

NÁLEZ - Mobilní telefon

Datum: 4. 9. 2018

V pondělí 3.9.2018 byl v Ivanovicích n.H. na Palackého nám. nalezen mobilní telefon. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích n.H., dveře č. 1.

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Datum: 19. 7. 2018

Doručování občanům s trvalým pobytem na ohlašovně, viz příloha.

Regionální agrární komora JMK Brno - Přihláška do 9. ročníku potravinářské soutěže Regionální potravina JMK

Datum: 16. 4. 2018

Regionální agrární komora JMK Brno - Přihláška do 9. ročníku potravinářské soutěže Regionální potravina JMK. Informace v příloze.

NÁLEZ - SVAZEK KLÍČŮ

Datum: 3. 4. 2018

V sobotu dne 31.03.2018 se v Ivanovicích na Hané našel svazek klíčů. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích na Hané, dveře č. 1.

NÁLEZ MOBILNÍCH TELEFONŮ

Datum: 12. 3. 2018

Dne 8.3.2018 byl nalezen na Palackého nám. v Ivanovicích na Hané mobilní telefon ALIGATOR.
Dne 9.3.2018 byl nalezen na ulici Osvoboditelů
mobil SAMSUNG.

Vlastníci ať se přihlásí na Městském úřadě v Ivanovicích na Hané, dveře č. 1.

Výlukový jízdní řád na trati 300 Brno-Vyškov platný od 5.3.-8.3. a 12.3-14.3.2018

Datum: 2. 3. 2018

Výlukový jízdní řád

Oblastní Charita Vyškov-Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

Datum: 26. 1. 2018

Oblastní Charita Vyškov-Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

Jihomoravský kraj Brno-Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, čj. JMK 132694/2017

Datum: 7. 11. 2017

Jihomoravský kraj Brno-Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, čj. JMK 132694.

VOLBY do PSP ČR 2017-Upozornění pro voliče - hlasovací lístky

Datum: 17. 10. 2017

VOLBY do PSP ČR 2017-Upozornění pro voliče - hlasovací lístky

VOLBY DO PSP ČR - Nahlášení přenosné volební schránky

Datum: 16. 10. 2017

VOLBY DO PSP ČR - Nahlášení přenosné volební schránky.

NÁLEZ - Dne 01.10.2017 klíče

Datum: 2. 10. 2017

NÁLEZ - Dne 01.10.2017 byly nalezeny na ulici
Malinovského klíče. Vlastník se může přihlásit
na MěÚ Ivanovice na Hané, dveře č. 1.

Sociologický ústav Akademie věd v ČR - Oznámení o konání šetření-Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP

Datum: 20. 9. 2017

Sociologický ústav Akademie věd v ČR - Oznámení o konání šetření-Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP

NOVÉ FOTO

Datum: 4. 9. 2017

Vítání prvňáčků

NÁLEZ dětského odrážedla.

Datum: 21. 8. 2017

Na ulici Malinovského v Ivanovicích na Hané bylo nalezeno dětské odrážedlo. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích na Hané, dveře č. 1., tel 517 325 661.

Zobrazeno 121-150 ze 212

Virtuální prohlídka

vr prohlídka

Kalendář akcí

Svoz odpadu

Listopad
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4
5
6 7
8
9 10 11
12
13 14
15
16 17
18
19
20 21
22
23 24 25
26
27 28
29
30 1
2
3
4 5

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 28. 11. 2021
déšť se sněhem 1 °C 0 °C
déšť se sněhem, severní větřík
vítrS, 2.03m/s
tlak996hPa
vlhkost100%
srážky3.79mm
sněžení7.08mm

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Územní plán města

Mobilní aplikace

mobilní aplikace_logo

google-play-downloadapp-store-download

Rozpočet

Rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Geoportál

geoportál

Informace e-mailem

Novinky e-mailem