#
#
#
#
#

Obsah

FINANČNÍ VÝBOR:

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo města.

 

Složení výboru:

předseda: Ing. Vladimír Haumer

členové: Martina Vaculíková

             Zdena Vítková

             Jana Albrechtová Zapletalová

             Emilie Procházková

 

Informace o činnosti výboru:

DATUM SCHŮZE:

ZÁPIS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM za rok 2011