#
#
#
#
#

Obsah

KONTROLNÍ VÝBOR:

Kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva města a Rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní další kontrolní úřady, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo města.

 

Složení výboru:

předseda: Pavel Miklošek

členové: Ing. Jozef Konkol

             Pavel Lasovský st.

 

Informace o činnosti výboru:

DATUM SCHŮZE:

ZÁPIS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM za rok 2014