#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ ODBOR:

 (Helena Albrechtová, Miloslava Gottwaldová, Alena Kyprová, Radka Vránová, Bc.Helena Matoušková)

Zajišťuje komplexní financování, účetnictví a rozpočet, správu místních poplatků, pokladní agendu, mzdovou agendu, inventarizaci majetku:

-     rozpočet – sestavení dle požadavků RM, ZM a podřízených organizací

                    – úpravy během roku

-     rozbory hospodaření (2x ročně), čtvrtletně informace o stavu fin.prostředků pro RM 
      a finanční výbor ZM,

-          účtování – příjem faktur a jejich úhrady dle splatnosti,

-          sledování investic,

-          zpracování dokladů a jejich uzávěrku vždy ke konci měsíce, vč. povinných výkazů MF  ČR, 

-          statistické doklady o sociálních službách, o pečovatelské službě, o investicích, o nemoci, o práci a mzdě, ISP – inf. systém     o platech,

-          zpracování daňových přiznání FÚ, odvody daní,

-          rozúčtování energií na organizace, vyúčtování pečovatelských služeb,

-          vyhotovování předpisných seznamů na pohledávky  a odpis pohledávek,

-          vedení knih pohledávek dle jednotlivých položek rozpočtové skladby,

-          vedení evidence psů,

-          KO, skládkování,

-          vyúčtování činnosti KPP a jejich faktur na obce, uložené pokuty KPP,

-          vybírání hřbitovních poplatků,

-      kino – náklady a výnosy, příspěvky na provoz ve školách, 

-      kultura – knihy, pohlednice, 

-      hlášení městským rozhlasem,

-     poplatky z místa, vybírání místních a správních poplatků,

-          účetní zpracování půjček Fondu obnovy nemovitostí,

-        nájemné z bytů a nebyt. prostor a vyúčtování ostatních nákladů, (sledování výdajů na jednotlivé byty na podrozvahových účtech,  vč. nákladů na provoz kotelen),

-          proúčtování DDHM,DHM, vč. zařazení do inventarizace, odpis pohledávek dle pokynů   HIK a rozhodnutí RM,

-          příprava a zpracování inventarizace majetku k 30.11. b.r, vč. vyhodnocení výsledků,

-          dokladová inventarizace k 31.12. b.r. a statistické výkazy,

-      pokladna  - zpracování obratů a položek probíhajících přes pokladnu (výdajové,
       příjmové, VHČ a SF,

-      mzdy – komplexní zpracování mzdové agendy, tj. pracovní smlouvy, 

       dohody o činnosti,  dohody o provedení práce,

-      smluvní zpracování mezd pro 11 obcí tj. cca pro 110 zaměstnanců,

-      ostatní: smlouvy o nájmu hrobových míst, komunikace s pojišťovnami při likvidaci

       škod na majetku města, jednání s KB, ČS.

-      sociální práce

-      poradenství v sociální oblasti

-      vydávání euroklíčů

 

 Informace z Finančního a sociálního odboru:

Přihlašovací dotazník KO

 

Přihlašovací dotazník pes