#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 418/2008 ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii

Vyhláška č. 30/2001 ministerstva dopravy a spoj;, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích