#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

PRACOVIŠTĚ CZECH POINT

czech point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT?

Na MěÚ si můžete zejména vyřídit:

- Bodové hodnocení řidiče

- Insolvenční rejstřík

- Katastr nemovitostí

- Obchodní rejstřík

- Rejstřík trestů

- Seznam kvalifikovaných dodavatelů

- Živnostenský rejstřík

- Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

- Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

- Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu

- Datové schránky + konverze dokumentů

 

Kompletní seznam činností pracoviště.

 

Ověřující tuzemský správní úřad (nikoliv zastupitelský úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora nebo notáři) je v souladu s § 9d odst. 3 zákona o ISVS oprávněn vybírat za vydání ověřeného výstupu do žadatele správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, a to za první stránku ve výši 100 Kčza každou další započatou stránku ve výši 50 Kč.

 

Správní úřad může snížit takto určený poplatek až o 90 %. (Viz položka 3 písm. D) části I Sazebníku, jenž je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

V případě výpisů z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 50 Kč za výpis. Poplatek v tomto případě nezáleží na počtu stran ani není možné tento snížit.

 

Další informace o poplatcích.