#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

OSADNÍ VÝBOR VE CHVALKOVICÍCH NA HANÉ:

Osadní výbor je oprávněn předkládat Zastupitelstvu města, Radě města a výborům návrhy týkající se rozvoje příslušné části města a rozpočtu města. Dále je oprávněn vyjadřovat se k návrhům předkládaným Zastupitelstvu města a Radě města, pokud se týkají příslušné časti města. V neposlední řadě je osadní výbor oprávněn vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášení k trvalému pobytu v příslušné části města, orgánům města.

 

Podrobné informace jsou uvedeny v sekci M.Č. CHVALKOVICE NA HANÉ.