#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

České dráhy - Výlukový jízdní řád platný od 7. a 8. 11. 2016 na trati 300  Brno-Přerov viz příloha

zde ke stažení, zde ke stažení

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

XXVII.RALLY Vyškov - Program a časový harmonogram

XXVII.RALLY Vyškov - Program a časový harmonogram. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Šárka Němcová

VÝSLEDKY VOLEB DO EP

Obec: Ivanovice na Hané celý text

ostatní | 27. 5. 2019 | Autor: Gabriela Hladká

Harmonogram vývozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu květen 2019.

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU květen 2019

KVĚTEN :

pondělí 6.05.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 8.05.2019 – komunální odpad


pondělí 20. 05.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 22. 05.2019 – komunální odpad

každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty

každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v květnu
1x za 14 dnů.


celý text

ostatní | 6. 5. 2019 | Autor: Šárka Němcová

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU-Žádost voliče o voličský průkaz

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU-Žádost voliče o voličský průkaz, viz příloha. celý text

ostatní | 30. 4. 2019 | Autor: Šárka Němcová

Ministerstvo vnitra-Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Ministerstvo vnitra-Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením, viz příloha. celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor: Šárka Němcová

CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST

PŘIJĎTE SI ZATANČIT - ZUMBA A LATINO DANCE S KVĚTOU celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Gabriela Hladká

Harmonogram vývozu směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu duben 2019

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU duben 2019

DUBEN :

pondělí 8.04.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 10.04.2019 – komunální odpad

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ SE ODPAD NEVYVÁŽÍ !!!

úterý 23. 04.2019 – komunální odpad
bioodpad

čtvrtek 25. 04.2019 – komunální odpad

každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty

každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v dubnu
1x za 14 dnů.celý text

ostatní | 1. 4. 2019 | Autor: Šárka Němcová

České dráhy-Výlukový jízdní řád na tratí 300 Brno-Nezamyslice-Přerov platný 11.-14.03.a 18.-21.03.2019 od 8.30 do 13.30 hod.

České dráhy-Výlukový jízdní řád na tratí 300 Brno-Nezamyslice-Přerov platný 11.-14.03.a 18.-21.03.2019 od 8.30 do 13.30 hod. celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Šárka Němcová

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNĚHO ODPADU konec února a březen 2019

HARMONOGRAM VÝVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A TŘÍDĚNÉHO ODPADU konec února a březen 2019

ÚNOR:
pondělí 25. 02.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 27.02.2019 – komunální odpad

každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty
každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v únoru
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí).

BŘEZEN:

pondělí 11.03.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 13.03.2019 – komunální odpad

pondělí 25.03.2019 – komunální odpad
bioodpad

středa 27.03.2019 – komunální odpad

každý čtvrtek se vyváží kontejnery s plasty
každý pátek se vyváží kontejnery s papírem

kontejnery se sklem se vyváží dle potřeby – cca 1x měsíčně.

Svoz bioodpadu v Ivanovicích n.H. a Chvalkovicích n.H. je v březnu
1x za 14 dnů (lichý týden v pondělí).
celý text

ostatní | 20. 2. 2019 | Autor: Šárka Němcová

MÍSTNÍ POPLATKY ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2019 a místní poplatek ze psů

MÍSTNÍ POPLATKY ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 činí 600 Kč/osoba/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden. Poplatek platí fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, cizinec pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců a osoba které byla udělena dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Platba poplatku se vztahuje i na majitele, kteří na území města vlastní nemovitost – byt nebo rodinný dům sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, sazba činí 600 Kč/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. 2019. Možno uhradit v hotovosti,platební kartou přes terminál v pokladně města nebo převodem na účet města.

Svoz popelnicových nádob na nové známky začne platit od 1. 5. 2019.
výtah z Obecně závazná vyhlášky č. 1/2018

Proč došlo k navýšení místního poplatku o 100,- Kč oproti roku 2018?
V souvislosti s navýšením cen poskytovaných služeb společnosti Respono a.s. od 1.1.2019 a to ve výši
• cena za svoz komunálního odpadu (včetně svozu tříděného odpadu) o 9%
• cena za likvidaci odpadů odevzdaných na sběrných dvorech o 9%
• cena za svoz biologicky rozložitelného odpadu o 16%.

Od roku 2009 nebyl zvýšen poplatek za nakládání s odpady, k zvýšení o 100,- Kč bylo nutno přistoupit kvůli zvyšujícím se cenám služby.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2019.
Sazba poplatku činí:
a) za každého psa téhož držitele v rodinném domě 150 Kč
b) za psa chovaného téhož držitele v bytovém domě 300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

celý text

ostatní | 19. 2. 2019 | Autor: Šárka Němcová

STRÁNKY MĚSTA V ÚPRAVĚ

Přibude rezervační systém sportovišť na území města a také sekce pro členy zastupitelstva, kde budou umísťovány pracovní materiály pro jejich potřebu.
Některé části stránek města jsou nyní dočasně nepřístupné. celý text

ostatní | 11. 2. 2019 | Autor: Šárka Němcová

JÍZDNÍ ŘÁDY - informace pro občany

Oznamujeme občanům, že byl pracovníky města zpracován jízdní řád odjezdů autobusů a vlaků z Ivanovic na Hané.
celý text

ostatní | 7. 2. 2019 | Autor: Gabriela Hladká

Město Ivanovice na Hané-Vítání dětí do života dne v sobotu 9. února 2019 - možnost přihlášení

Oznamujeme rodičů nově narozených dětí, že v sobotu 9. února 2019 se uskuteční vítání dětí do života. Rodiče, kteří mají o toto vítání zájem a dosud tak neučinili, se mohou přihlásit do 30. ledna 2019 na MěÚ Ivanovice na Hané, dv. č. 3 matrika, kde jim bude vydána přihláška a bližší informace k obřadu.
Přihlášku a informace k obřadu je možné stáhnout též na www.ivanovicenahane.cz – město- samospráva-rada města- komise rady města
Přihlášku podepsanou oběma rodiči doručte v originále na MěÚ osobně, příp. poštou, nezasílejte ji elektronicky.
celý text

ostatní | 16. 1. 2019 | Autor: Šárka Němcová

Tříkrálová sbírka v Ivanovicích na Hané a Chvalkovicích na Hané

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V IVANOVICÍCH NA HANÉ
V LEDNU 2019

V lednu letošního roku koledníci od dárců obdrželi:
v Ivanovicích na Hané 55 817,- Kč
ve Chvalkovicích na Hané 17 745,- Kč,
celkem 73 190,- Kč.

Díky patří všem dárcům v našem městě, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.
celý text

ostatní | 14. 1. 2019 | Autor: Šárka Němcová
PF 2019 1

PF 2019

PF 2019 celý text

ostatní | 18. 12. 2018 | Autor: Šárka Němcová

Komise pro občanské záležitosti - upozornění pro starší občany - výročí

Komise pro občanské záležitosti - upozornění pro starší občany celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ KLÍČŮ v Ivanovicích na Hané dne 10.11.2018

NÁLEZ KLÍČŮ v Ivanovicích na Hané dne 10.11.2018. Klíče s klíčenkou byly nalezeny na ulici Malinovského. Vlastník se může přihlásit na MěÚ, dveře č. 1. celý text

ostatní | 12. 11. 2018 | Autor: Šárka Němcová

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZM IVANOVICE NA HANÉ ve čtvrtek 01.11.2018-zvolení zástupci do vedení

Na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Ivanovice na Hané byli zvoleni do vedení města:
starosta města: Ing. Vlastislav Drobílek
místostarosta města: MVDr. Josef Lysák
další členové Rady města:
Mgr. Ing. Ivana Lasovská,Ing. Roman Zápařka, Petr Burian.
Předseda finančního výboru: Ing. Petr Vinklárek.
Předseda kontrolního výboru: Ing Jozef Konkol.

celý text

ostatní | 2. 11. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ KLÍČŮ Ivanovice na Hané

V pátek 19.10.2018 byly nalezeny klíče v Ivanovicích na Hané u budovy Biovety - mlýn na ul. Tyršova. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ klíče od domu a klíče od automobilu

Dne 9.10.2018 byly na ulici 9. května nalezeny klíče od domu a automobilu. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích n.H. dveře č. 1. celý text

ostatní | 10. 10. 2018 | Autor: Šárka Němcová

VÍTÁNÍ DĚTÍ DO ŽIVOTA

Komise pro občanské záležitosti města Ivanovice na Hané oznamuje, že v sobotu 20. října 2018 se uskuteční vítání dětí do života. Rodiče dětí, kteří mají o toto vítání zájem a dosud tak neučinili, se mohou hlásit do středy 10. října 2018 na MěÚ Ivanovice na Hané, dv.č.3 - matrika, kde obdrží přihlašovací formulář a budou jim poskytnuty bližší informace. celý text

ostatní | 25. 9. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ KLÍČŮ v Ivanovicích na Hané

Minulý týden byly nalezeny v Ivanovicích na Hané klíče s přívěskem zvířátka. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích n.H.,dveře č. 1. celý text

ostatní | 25. 9. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ - Mobilní telefon

V pondělí 3.9.2018 byl v Ivanovicích n.H. na Palackého nám. nalezen mobilní telefon. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích n.H., dveře č. 1. celý text

ostatní | 4. 9. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ - Svazek klíčů nalezený na ulici Mlýnská dne 19.07.2018

NÁLEZ - Svazek klíčů nalezený na ulici Mlýnská dne 19.07.2018. Vlastník se může přihlásit na MěÚ Ivanovice n.H.,dveře č. 1. celý text

ostatní | 19. 7. 2018 | Autor: Šárka Němcová

Regionální agrární komora JMK Brno - Přihláška do 9. ročníku potravinářské soutěže Regionální potravina JMK

Regionální agrární komora JMK Brno - Přihláška do 9. ročníku potravinářské soutěže Regionální potravina JMK. Informace v příloze. celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ - SVAZEK KLÍČŮ

V sobotu dne 31.03.2018 se v Ivanovicích na Hané našel svazek klíčů. Vlastník se může přihlásit na Městském úřadě v Ivanovicích na Hané, dveře č. 1. celý text

ostatní | 3. 4. 2018 | Autor: Šárka Němcová

NÁLEZ MOBILNÍCH TELEFONŮ

Dne 8.3.2018 byl nalezen na Palackého nám. v Ivanovicích na Hané mobilní telefon ALIGATOR.
Dne 9.3.2018 byl nalezen na ulici Osvoboditelů
mobil SAMSUNG.

Vlastníci ať se přihlásí na Městském úřadě v Ivanovicích na Hané, dveře č. 1. celý text

ostatní | 12. 3. 2018 | Autor: Šárka Němcová

Výlukový jízdní řád na trati 300 Brno-Vyškov platný od 5.3.-8.3. a 12.3-14.3.2018

Výlukový jízdní řád celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Ing. Jan Kovář

Oblastní Charita Vyškov-Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování

Oblastní Charita Vyškov-Tříkrálová sbírka 2018 - poděkování celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Šárka Němcová

Jihomoravský kraj Brno-Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, čj. JMK 132694/2017

Jihomoravský kraj Brno-Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi, čj. JMK 132694. celý text

ostatní | 7. 11. 2017 | Autor: Šárka Němcová
první předchozí
ze 4
poslední