#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

KOMISE RADY MĚSTA PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

Složení komise:

předseda: Vlastislav Drobílek

členové: Marie Konečná

             Dáša Porupková

 

Komise zajišťuje:

- vítání dětí do života,   formuláře pro vítání dětí (zde) a pokyny (zde)

- životní jubilea občanů,

- vítání žáků 1. tříd,

- jubilující svatby (zlaté, diamantové ...)

- návštěvy bývalých občanů města v domovech důchodců.

 

Statut komise (zde).

 

Informace pro občany:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nejbližší vítání dětí do života se uskuteční v měsíci březnu 2015.

Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem o vítání nových občánků našeho města do života, se mohou hlásit v průběhu celého roku na MěÚ Ivanovice na Hané, dv. č. 3 - matrika, případně na tel. 517 325 669, kde jim budou poskytnuty bližší informace.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Občané, kteří mají při příležitosti životního jubilea zájem o návštěvu členů Komise pro občanské záležitosti, musí tuto skutečnost oznámit v dostatečném časovém předstihu na městském úřadě, dveře č. 3 - matrika, p. Konečná, případně na tel. 517 325 669.

V současné době již občany, kteří se dožívají životního výročí členové komise nenavštěvují automaticky, ale až po jejich výslovném přání či přání jejich rodinných příslušníků. V minulosti docházelo k  tomu, že někteří občané neměli o tuto návštěvu zájem a nastávaly situace nepříjemné pro obě strany. Dalším důvodem, kdy bylo od návštěv jubilujících občanů upuštěno, je ochrana osobních údajů. Městský úřad má samozřejmě k dispozici data narození jednotlivých občanů našeho města, ovšem tyto údaje nemůže použít bez jejich souhlasu k výše uvedenému účelu.

O návštěvu členů KPOZ může požádat občan od  80 let věku, dále pak po 5 letech. Lze tolerovat nejen přání jubilujícího občana, ale i jeho rodinných příslušníků.

 Výše uvedené platí  i pro jubilující svatby (např. zlaté ...).

--------------------------------------------------------------------------------------