Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Ivanovice na Hané
Ivanovice na Hané

Městské hřbitovy

Otevírací doba hřbitova v Ivanovicích na Hané - provoz pohřebiště:
od 1. října do 31. března od 7 hod. do 20 hod.
od 1. dubna do 30. září   od 6 hod. do 20 hod.

Informace k hrobovým místům Typ: PDF dokument, Velikost: 175.11 kB

Řád veřejného pohřebiště města Ivanovice na Hané (372.16 kB)

VZOR Smlouva č. o nájmu hrobového místa Typ: PDF dokument, Velikost: 253.77 kB

 

Na základě Zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů lze pohřbení lidských pozůstatků provést pouze uložením do hrobu nebo hrobky na veřejném či neveřejném pohřebišti, nebo zpopelněním v krematoriu. Odlišný způsob pohřbení na základě přání zemřelého nebo pozůstalých nemůže být respektován.

Oprávněn jednat v této věci (podat žádost apod.) je fyzická nebo právnická osoba (tj. osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby). 

Pro jednání s provozovatelem veřejného pohřebiště Ivanovice na Hané potřebujete:

  • list o prohlídce zemřelého nebo doklad o zpopelnění
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)

Každý občan má právo zvolit si v souladu se zákonem především způsob pohřbení (země/žeh), jeho podrobnosti, konkrétní místo, výpravnost a druh pohřbu (církevní, občanský, bez obřadu apod.), vybrat si a pronajmout hrobové místo na kterémkoli veřejném pohřebišti.

 

Podmínky a postup pro řešení situace

Oznámit úmrtí osoby mimo zdravotnické zařízení praktickému lékaři v rámci provozní doby nebo lékaři vykonávající lékařskou pohotovostní službu, nebo lékaři, se kterým má místně příslušný krajský úřad pro tyto účely uzavřenu smlouvu (koronerovi).

Nález lidských pozůstatků mimo zdravotnické zařízení oznámit na jednotné evropské číslo tísňového volání - 112.

Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl, nebo nalezl lidské pozůstatky a neví, zda úmrtí nebo jejich nález již bylo oznámeno.

Do 96 hodin od převzetí "Listu o prohlídce zemřelého" zajistit pohřbení dle způsobu, který zemřelý vyjádřil za svého života, objednáním služeb u provozovatele krematoria nebo veřejného pohřebiště.

Pohřbení lidských pozůstatků na klíč lze sjednat v provozovně jakékoli pohřební služby. Provozovatel pohřební služby provede úpravu těla zemřelého, převoz a pohřeb osobně. Svěří-li provedení těchto úkonů jinému subjektu, odpovídá za tyto služby v plném rozsahu, jako by je prováděl sám.

Po uplynutí uvedené lhůty má pohřbívací povinnost obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny, příp. vyloženy z dopravního prostředku.

Vypravitel pohřbu je po převzetí "Listu o prohlídce zemřelého" (část A) povinen zjistit, jakým způsobem si zemřelý přál být pohřben. Nezanechal-li o tom výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, není-li ho, děti zemřelého; není-li jich, pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého; pokud nežijí, rozhodnou jejich děti a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých. Osoby ve vymezené posloupnosti pozdější mohou o pohřbu rozhodnout jen v případě neexistence předchozí uvedené osoby. 

Pokud některé z vyjmenovaných osob existují, ale pohřeb nevypraví, postupuje se v zájmu ochrany veřejného zdraví a pořádku a zachování slušných mravů dle § 5 zákona o pohřebnictví. Podle něj přechází právo vypravit pohřeb na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu po určité zákonem stanovené době v závislosti na tom, zda se jedná o osobu identifikovanou či neznámou, příp. o cizího státního příslušníka; povinnost pohřbení zajistí obec, a to na náklady dědiců či státu.

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28
29
30 31
1
2 3 4

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce

Rozklikávací rozpočet

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Znak města

Znak města Ivanovice na Hané

Znak města Ivanovice


nahoru