#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Ivanovice na Hané je vrcholným orgánem města. Je tvořeno 15 členy zvolenými dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Z členů Zastupitelstva města jsou voleni starosta, místostarosta a radní. Jednání Zastupitelstva města zpravidla svolává starosta města obvykle 1x za 3 měsíce a jsou veřejná. Termíny zasedání Zastupitelstva města jsou minimálně 7 dní předem zveřejněny na úřední desce a na místech ve městě obvyklých k zveřejňování. Pravomoci Zastupitelstva města jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Jednací řád Zastupitelstva města

Složení Zastupitelstva města:

Ing. Vlastislav Drobílek

starosta  města; předseda Komise pro občanské záležitosti         

MVDr. Josef Lysák místostarosta
Mgr. Ing. Ivana Lasovská radní
Ing. Roman Zápařka radní 
Petr Burian radní
Ing. Petr Vinklárek předseda finančního výboru
Ing. Jozef Konkol předseda kontrolního výboru
Ing. Vladimír Haumer předseda osadního výboru
Zdeněk Dostálek  
Karel Johanneser  
MVDr. Vladimír Pospíšil  
MVDr. Michaela Trněná  
Dušan Vaculík  

Ing. Radek Vrána

 
Ing. Tomáš Vrána