#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 Dobrý den,

 
představujeme Vám novou, v ČR unikátní službu, která pomáhá dospělým děti chránit a jednat v jejich zájmu. Jde o telefonickou krizovou pomoc, která je dostupná nepřetržitě a zdarma (žádné poplatky pro volající).  
 
Linka Ztracené dítě 116 000
non stop krizová pomoc zdarma pro rodiny s dětmi a jejich blízké
 
 Předejte prosím tento mail s informacemi a letákem svým kolegům, nebo mail s přílohami pošlete dalším spolupracujícím odborníkům. Prosíme touto cestou zároveň o zveřejnění letáku pro veřejnost (např. na nástěnce Vašeho pracoviště). Leták pro veřejnost předávejte rodičům, dětem a dalším příbuzným dítěte.   
 
Ve své praxi se často setkáváte se situacemi vyhrocených rodinných vztahů, obrací se na vás široká veřejnost v případech podezření či přímo spáchání trestného činu v souvislosti s problematikou rodiny a nezletilých dětí. Ve vaší kompetenci je řešit tyto případy v rámci trestního řízení. Další péči z pochopitelných kapacitních důvodů těžko můžete sami zprostředkovat. Jak oběti, tak svědkové bývají zahlcení emocemi a potřebují psychosociální pomoc a poradenství. Právě v těchto případech můžete využít služeb Linky Ztracené dítě 116 000 a nabídnout naši bezplatnou a non stop pomoc. Nerozpakujte se využít tuto nízkoprahovou službu a zprostředkovat veřejnosti snadný přístup k další dostupné pomoci.
 
Kdy se na linku 116 000 obrátit?
Vždy, když situace dítě ohrožuje nebo negativně ovlivňuje život dítěte.

 

 • OHROŽENÍ, NEBEZPEČÍ, OBTĚŽOVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ
 • UBLIŽOVÁNÍ, ŠIKANA, NÁSILÍ (V REÁLNÉM SVĚTĚ I NA INTERNETU)
 • POHŘEŠOVÁNÍ DÍTĚTE, ÚNOS CIZÍ OSOBOU, ÚTĚK DÍTĚTE
 • SPORY RODIČŮ, SPORY O DĚTI, RODIČOVSKÉ ÚNOSY
 • ROZCHODY, ROZVODY, ÚMRTÍ, ROZPAD RODINY
 • MEZINÁRODNÍ RODINA, SINGL RODIČE
 • NOVĚ KONSTITUOVANÉ RODINY (MOJE DĚTI, TVOJE DĚTI, NAŠE DĚTI)
 • NESHODY, KONFLIKTY, HÁDKY V RODINĚ
 • POTÍŽE VE ŠKOLE, POTÍŽE SE ŠKOLOU, VÝCHOVNÉ PROBLÉMY
 • PROBLÉMY DĚTÍ A RODIČŮ, KTERÉ MAJÍ NEPŘÍZNIVÝ VLIV NA ŽIVOT RODINY
 • NEJISTOTY, STRACHY, OBAVY A PODEZŘENÍ
 
Linka 116 000 je určená pro rodiče, děti, prarodiče, příbuzné a blízké dětí, pedagogy, vychovatele, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Pomáháme rodinám, dospělým (rodinným příslušníkům a blízkým dětí) a dětem v celé ČR. Naším cílem je ochrana dětí a jejich práva na bezpečné a spokojené dětství. Některé situace děti nemohou zvládnout samy, k jejich ochraně je zapotřebí spolupráce s rodinou, se školou a dalšími institucemi.
 
V popředí našeho zájmu je problematika ztracených a pohřešovaných dětí (útěky, únosy, včetně rodičovských únosů), dětí sexuálně zneužívaných a vykořisťovaných, prostě dětí, kterým je jakkoli ubližováno či jsou čímkoli ohroženy. V pozadí těchto vyhrocených situací často bývají nejrůznější problémy, konflikty, neshody či spory. Ať už v rodině, ve škole, ve vrstevnické skupině, v blízkém okolí dítěte.
 
Naším cílem je široké preventivní působení, aby byla situace včas zachycena, bylo možné účinně pomoci, odvrátit nebezpečí ještě před vznikem akutního ohrožení. Pomoc nabízíme jak dětem a dospívajícím, tak dospělým, kteří nejčastěji zachytí signály ohrožení dítěte, či mají podezření, že je dítě ohroženo.
 
 Linka 116 000 v ČR je součástí celoevropské sítě linek 116 000, je provozována podle regulí zastřešující evropské organizace Missing Children Europe. Tato síť linek účinně spolupracuje v případech s mezinárodním prvkem (např. únos dítěte do zahraničí). Jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby a disponujeme pověřením k výkonu sociálněprávní ochrany dětí.  
 
Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy (ohledně služby či možností spolupráce) na bezplatné lince 116 000.
 
 
S poděkováním za spolupráci a přáním klidného dne
 
Lucie Hermánková
 vedoucí Linky Ztracené dítě 116 000   
 
ZTRACENÉ DÍTĚ, o. s.
fb: Ztracené dítě
 
 
Dokumenty ke stažení: